Статистика (за даними Головного управління статистики)

e-mail Друк PDF

Архів

Соціально-економічне становище
області за 2016 рік

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 грудня 2016р. становила 1427855 осіб. Упродовж січня–листопада 2016р. чисельність населення зменшилася на 11093 особи.
У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 343,9 тис. домогосподарств на загальну суму 224710,5 тис.грн.
Крім того, 9408 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
У листопаді 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 296,0 млн.грн (72,0% нарахованих за цей період сум).

ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2016р. становила 23,8 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 84,2% осіб, які мали статус безробітного.
За сприяння державної служби зайнятості упродовж 2016р. було працевлаштовано 21476 осіб (28,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у грудні – 772 особи проти 898 осіб у листопаді.
Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у грудні 2016р., 65,2% становили жінки, 39,6% – молодь у віці до 35 років.
У грудні 2016р. частка працевлаштованих осіб порівняно з листопадом зменшилася на 1,3 в.п. і становила 2,9% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
У січні–листопаді 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) становив 4529 грн і порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 22,0%.
Індекс реальної заробітної плати у січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 105,9%.
Упродовж січня–листопада 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилася на 4,1%, або на 1286,1 тис.грн, і на 1 грудня становила 30,1 млн.грн.

ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ
За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом 2016р. обліковано 23076 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,8% – тяжкі та особливо тяжкі.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–грудень 2016р. становив 34745,1 млн.грн, що складає 106,6% обсягу січня–грудня 2015р.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
За попередніми розрахунками, у 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2015р. становив 103,1%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 106,0%, у господарствах населення – 97,7%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва становив 103,7%, продукції тваринництва – 101,0%.
Під урожай 2016р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 1719,6 тис.га, у тому числі аграрними підприємствами – на 1303,3 тис.га (75,8%), господарствами населення – на 416,3 тис.га (24,2%). Порівняно з 2015р. загальна посівна площа зменшилась на 0,2 тис.га (на 0,01%).
У 2016р. загальний валовий збір зернових і зернобобових культур становив 5785,4 тис.т (у вазі після доробки), а їхня середня врожайність – 61,8 ц з 1 га. Порівняно з 2015р. виробництво зерна збільшилось на 7,9% (на 422,2 тис.т), що зумовлено збільшенням площі збирання (на 1,6 тис.га, або на 0,2%) та підвищенням урожайності (на 4,4 ц з 1 га, або на 7,7%).
У 2016р. реалізовано на забій 114,0 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 4,0% більше порівняно з 2015р., вироблено 796,4 тис.т молока (на 0,2% більше) та 726,3 млн.шт. яєць (на 8,8% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 34,6%, 46,2% та 30,2%.
За розрахунками, на 1 січня 2017р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 243,6 тис. голів (на 4,8% менше, ніж на 1 січня 2016р.), у тому числі корів – 127,2 тис. (на 3,3% менше); свиней – 398,2 тис. (на 2,7% менше), овець та кіз – 46,5 тис. (на 4,5% більше), птиці – 5005,4 тис. голів (на 0,6% менше). У господарствах населення утримувалось 36,8% загальної чисельності великої рогатої худоби, у тому числі корів – 49,3%; свиней – 26,3%, овець та кіз – 81,5%, птиці – 56,0%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ
У 2016р. порівняно з 2015р. індекс промислової продукції становив 99,9%.
У добувній промисловості і розробленні кар’єрів індекс промислової продукції становив 98,3%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,4%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 95,5%.
Водночас одержано приріст продукції у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання (18,3%), виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (13,7%), машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (8,7%), текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (8,1%), виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (0,3%).

БУДІВНИЦТВО
У 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 4151,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. становив 89,5%.

ТРАНСПОРТ
У 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 93,7% від обсягу 2015р. Підприємствами транспорту перевезено вантажів 102,3% від обсягу 2015р.
У 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2827,8 млн.пас.км, що становить 106,4% від обсягу 2015р., послугами пасажирського транспорту скористалися 114,4 млн. пасажирів.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
У січні–листопаді 2016р. експорт товарів становив 1278,6 млн.дол. США, імпорт – 763,0 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2015р. експорт скоротився на 5,5% (на 74,3 млн.дол.), імпорт – на 11,4% (на 98,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 515,6 млн.дол. (у січні–листопаді 2015р. також позитивне – 491,5 млн.дол.).
Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 133 країн світу.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) за 2016р. становив 114,2% (за 2015р. – 145,0%).


Головне управління статистики у Полтавській області
(повна версія на сайті www.pl.ukrstat.gov.ua)