Статистика (за даними Головного управління статистики)

e-mail Друк PDF

Соціально-економічне становищеобласті за січень–березень 2016 року

Повідомлення Головного управління статистики у Полтавській області

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2016р. становила 1436672особи. Упродовж січня–лютого 2016р. чисельність населення зменшилась на 2276 осіб.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного скорочення (2455 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (179 осіб).

У січнілютому 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 40,4 тис. домогосподарств, що становило 136,7% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 26,7 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 13,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–лютому 2016р. становила 58513,9 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 36442,5 тис.грн, у сільській місцевості – 22071,4 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на домогосподарство у лютому 2016р. становив 1501,9 грн.

Крім того, 320 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що становило 183,9% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 53 домогосподарствам, у сільській місцевості – 267 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної у лютому 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1516,1 грн.

У січні–лютому 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1486,4 тис.грн.

У січні–лютому 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 612,1 млн.грн (90,8% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у лютому 2016р. порівняно з січнем на 9,0% і на кінець лютого 2016р. становила 456,6 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,4 міс.

У лютому 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за вивезення побутових відходів – 19,2% власників особових рахунків, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 15,3%, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 15,2%, газопостачання – 11,6%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,4%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2016р. становила 28,6 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 84,8% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з лютим 2016р. зменшився на 0,4 в.п. і на кінець березня 2016р. становив 3,2% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,8 в.п. та становив 4,3% сільського населення працездатного віку, а в міських поселеннях – відповідно на 0,2 в.п. і 2,5% населення працездатного віку цієї місцевості.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2016р. порівняно з лютим 2016р. збільшилася на 1179 од, або в 1,7 раза, і на кінець місяця становила 3,0 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець березня 2016р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (32,7% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (18,6%), працівників найпростіших професій та осіб без професії (13,7%), а найменший – на технічних службовців (2,4%), кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (3,7%) і законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (4,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області зменшилося з 18 осіб на кінець лютого 2016р. до 10 осіб на кінець березня 2016р. Порівняно з відповідним періодом 2015р. показник зменшився на 1 особу.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2016р. було працевлаштовано 5742 особи (13,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у березні – 3778 осіб проти 1233 осіб у лютому.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у березні 2016р., 27,9% становили жінки, 33,2% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим 2016р. збільшилася на 7,3в.п. і у березні 2016р. становила 10,7% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж березня 2016р., становила 28,6 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1745 грн, що на 26,7% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

Доходи населення

У січні–лютому 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,5% і становив 3925 грн.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата перевищувала середній показник по області у  2,1 раза, виробництва електричного устаткування та добувної промисловості і розроблення кар’єрів – в 1,9 раза, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – в 1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств сфери тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, операцій з нерухомим майном, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів і не перевищував 75,6% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–лютому 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 86,6%.

Упродовж січня–лютого 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 26,5%, або на 8,3 млн.грн, і на 1 березня 2016р. становила 39,7 млн.грн (3,2% фонду оплати праці, нарахованого за лютий 2016р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–лютого 2016р. зросла в 1,6 раза, або на 8,3 млн.грн, і на 1 березня 2016р. становила 21,9 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості, освіті, професійній, науковій та технічній діяльності, будівництві і виникла у транспорті, складському господарстві, поштовій та курєрській діяльності. Водночас зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалось на підприємствах сфери інформації та телекомунікацій.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Гадячі, Полтаві, Комсомольську і 8 районах та виникла у 7 районах області. Водночас борг перед працівниками підприємств зменшився у м. Кременчуці, а у м.Лубнах – залишився без змін.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 березня 2016р. становила 6,0 тис. осіб, або 1,9% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3655 грн, що на 8,4% менше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за лютий 2016р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–березня 2016р. обліковано 7545 кримінальних правопорушень, що на 31,4% більше, ніж у січні–березні 2015р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,6% (на 4,4 в.п. менше, ніж у січні–березні 2015р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 69,7% становили злочини проти власності, 10,2% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,2% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 2,2% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,8% – злочини проти правосуддя, 1,6% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина, 1,3% – злочини проти громадської безпеки, 1,1% – злочини у сфері господарської діяльності, 1,0% – злочини проти громадського порядку та моральності.

Протягом січня–березня 2016р. обліковано 16 очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство (на 23,8% менше, ніж у січні–березні 2015р.), 27 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 42,1% більше), 3 зґвалтування та замахи на зґвалтування (на 50,0% менше).

Порівняно з січнем–березнем 2015р. кількість випадків шахрайства (889), крадіжок (4054) та хабарництва (30) збільшилась відповідно на 76,4%, 33,2% та 11,1%, а розбоїв (35) та грабежів (149) – зменшилась відповідно на 5,4% та 3,2%.

Правоохоронними органами за січень–березень 2016р. виявлено 8 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2016р. становила 5675 осіб (на 45,8% більше, ніж у січні–березні 2015р.), із числа яких 2240 – жінки, 468 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 55 – неповнолітні та 25 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,4%) від крадіжок та грабежів – відповідно 3510 та 145 осіб, серед яких 39,2% (1434 особи) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 109 осіб, з яких 28 осіб (25,7%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло67 осіб, із числа яких 6,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 29,9% було вбито.

Серед виявлених осіб (964), які вчинили злочини, 48,0% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 8,2% вчинили злочин у групі, 18,6% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,9% – жінки, 2,9% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 68,0%, безробітних – 11,2%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі за січень–березень 2016р. становив 8518,0 млн.грн, що складає 110,5% обсягу січня–березня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 33,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–березень 2016р. становив 3777,3млн.грн, що в порівнянних цінах складає 118,2% обсягу січня–березня 2015р.

Сільське господарство

У січні–березні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 101,3%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 101,5%, у господарствах населення – 101,0%.

За січень–березень 2016р. реалізовано на забій 28,0 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,3% більше порівняно з січнем–березнем 2015р., вироблено 166,8 тис.т молока (на 2,2% більше) та 167,7 млн.шт яєць (на 1,2% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 39,3%, 37,9% та 29,4%.

За розрахунками, на 1 квітня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 268,8 тис.голів (на 1,0% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), у тому числі корів – 132,3 тис. (на 0,5% більше); свиней – 429,4 тис. (на 6,0% більше), овець та кіз – 59,5 тис. (на 1,2% менше), птиці –4314,4 тис.голів (на 12,3% більше). У господарствах населення утримувалось 39,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,0%; свиней – 27,1%, овець та кіз – 82,4%, птиці – 54,1%.

На 1 квітня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1520,8 тис.т зерна (на 16,5% менше, ніж на 1 квітня 2015р.), у тому числі 991,8 тис.т кукурудзи, 440,8 тис.т пшениці, 50,4 тис.т ячменю, 4,4 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 614,0 тис.т зерна (на 32,6% менше), у тому числі 358,6 тис.т кукурудзи, 175,9 тис.т пшениці, 47,6 тис.т ячменю, 1,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 906,8 тис.т зерна (на 0,3% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 285,3 тис.т (на 19,3% більше, ніж на 1 квітня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 187,4 тис.т (на 33,5% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 97,9 тис.т (на 1,0% менше).

Промисловість

У січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 2,3%. За січень–березень 2016р. видобуто 45,5 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 106,4 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 2082,3 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 93,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–березнем 2015р. на 4,6%. За січень–березень 2016р. вироблено свіжих чи охолоджених 0,6 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 10,8 тис.т м’яса свиней, 0,7 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 7,4 тис.т виробів ковбасних, 58,7 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 10,9 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 4,5 тис.т масла вершкового, 2,6 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 3,4 тис.т сирів жирних, 9,4 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 21,4 тис.т борошна, 1,7 тис.т круп, 7,7 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 6,5 тис.т печива солодкого і вафель, 4,0 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 13,5 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 3,0 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 10,2 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 2,5 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 119,8%. За січень–березень 2016р. вироблено 47,7 тис.шт білизни постільної, 634,3 тис.шт трикотажу спіднього, 12,6 тис.шт светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних, жіночих та дівчачих 28,7 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 20,2 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 91,5 тис.шт суконь (крім трикотажних), 27,0 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 7,1 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 41,2 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 105,3%. За січень–березень 2016р. вироблено 5,7 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 7,0 тис.м2 брусків, планок та фризів для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, 0,3 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 11,7 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 95,3%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 131,6%. За січень–березень 2016р. виплавлено 2,9 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 0,4 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 9,6 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 98 т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,1 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання спостерігалося зменшення випуску продукції на 17,0%. За січень–березень 2016р. вироблено 957 помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 58 вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 992 вентилятори, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 48 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 12 машин для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших, 15 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 2,2 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 95,4%.

Будівництво

У січні–березні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 639,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. становив 76,9%. Будівництво будівель скоротилося на 10,0%, у тому числі нежитлових – на 25,7%. Водночас будівництво житлових будівель збільшилося на 13,1%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 25,8%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,2% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 9,6% та 23,2% відповідно.

Транспорт

У січні–березні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 1707,5 млн.ткм, або 92,7% від обсягу січня–березня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 6,0 млн.т вантажів, що становить 109,6% від обсягу січня–березня 2015р.

У січні–березні 2016р. залізничним транспортом відправлено 5,5 млн.т вантажів, що на 11,5% більше, ніж у січні–березні 2015р. Відправлення чорних металів збільшилося у 2,4 раза, хімічних і мінеральних добрив – у 2,0 раза, будівельних матеріалів – у 1,4 раза, зерна і продуктів перемелу – у 1,2 раза. Разом з тим відправлення брухту чорних металів зменшилося на 39,4%, цементу – на 35,0%, нафти і нафтопродуктів – на 18,4%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–березні 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 155,2 млн.ткм, який зменшився на 8,2% порівняно з січнем–березнем 2015р., та перевезено 0,5 млн.т вантажів, що на 7,2% менше, ніж у січні–березні 2015р.

У січні–березні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 654,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 29,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 105,1% та 100,8% від обсягу січня–березня 2015р.

Відправлення пасажирів залізничним транспортом порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилось на 3,0%. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 13,0 млн. пасажирів, що на 1,0% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні–березні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися на 6,2%. Міським електротранспортом перевезено 12,5 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 66,9 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–лютому 2016р. експорт товарів становив 217,6 млн.дол. США, імпорт – 129,4 млн.дол. Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт скоротився на 6,4% (на 14,8 млн.дол.), імпорт – на 0,3% (на 0,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 88,2 млн.дол. (у січні–лютому 2015р. також позитивне – 102,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,68 (у січні–лютому 2015р. – 1,79).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами з 98 країн світу.

До країн ЄС експортовано 44,6% товарів від загального обсягу експорту, до інших країн – 55,4% (у січні–лютому 2015р. – відповідно 43,9% та 56,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії (13,7% загального обсягу експорту товарів), Німеччини (6,0%), Іспанії (4,6%), Румунії та Словаччини (по 4,0%), серед інших країн світу – до Китаю (22,6%) та Японії (5,2%).

Порівняно з січнем–лютим 2015р. експорт товарів збільшився до Румунії, Китаю та Іспанії, зменшився – до Німеччини, Словаччини, Японії та Австрії.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, сумарна частка яких у січні–лютому 2016р. становила 85,9% (у січні–лютому 2015р. – 85,1%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 17,1% до 20,6%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 2,1% до 4,7%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 2,9% до 3,1%, жирів та олій тваринного або рослинного походження – з 1,2% до 3,1%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 54,5% до 49,7% та готових харчових продуктів – з 11,4% до 10,9%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 34,9% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 65,1% (у січні–лютому 2015р. – відповідно 32,2% та 67,8%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Польщі (6,8% загального обсягу імпорту товарів), Німеччини (6,1%) та Франції (5,1%), серед інших країн світу – з Казахстану (29,3%), Російської Федерації (9,7%), Білорусі (6,6%) та Швейцарії (4,6%).

Порівняно з січнем–лютим 2015р. імпорт товарів збільшився з Казахстану, Польщі, Франції, Швейцарії, Білорусі та Німеччини, зменшився – з Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готові харчові продукти, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, сумарна частка яких у січні–лютому 2016р. становила 83,6% (у січні–лютому 2015р. – 75,2%).

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–лютим 2015р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 37,9% до 48,0%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,9% до 16,5%, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – з 4,5% до 5,4% та живих тварин; продуктів тваринного походження – з 1,9% до 3,4%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 14,6% до 7,4%, готових харчових продуктів – з 13,3% до 6,3%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 5,1% до 4,1%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–березні 2016р. становив 101,6% (у січні–березні 2015р. – 118,3%).

У січні–березні 2016р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 17,2%) подорожчали фрукти. Підвищились ціни на масло на 8,4%, сир і м’який сир (творог) – на 6,6%, інші продукти переробки зернових – на 6,4%, молоко – на 4,3%, олію соняшникову – на 2,5%, рибу та продукти з риби – на 1,8%, макаронні вироби – на 1,5%, хліб – на 1,4%, безалкогольні напої – на 1,2%, овочі, цукор – на 1,1%. Водночас дешевшими стали яйця на 45,0%, рис – на 4,0%, сало – на 1,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 1,4%, що пов’язано зі здешевленням тютюнових виробів на 5,0%. У той же час алкогольні напої подорожчали на 4,0%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,8% відбулося за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 25,2%, плати за власне житло (квартирної плати) – на 6,9%, тарифів на каналізацію – на 2,9%, водопостачання – на 2,1%. На 2,5% збільшилась вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне зростання цін на 3,3% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання, амбулаторних послуг на 3,4%, послуг лікарень – на 3,0%.

Ціни на транспорт у цілому знизились на 0,1%, що зумовлено здешевленням палива та мастил на 1,7%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 1,4%. Разом з тим на 5,8% подорожчали транспортні засоби, на 0,2% – перевезення автодорожнім пасажирським транспортом.

На 0,4–4,0% зросли ціни на послуги зв’язку, ресторанів та готелів, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги освіти, одяг і взуття, у сфері відпочинку і культури.

Головне управління статистики у Полтавській області