Статистика (за даними Головного управління статистики)

e-mail Друк PDF

Архів

Соціально-економічне становищеобласті за січень–квітень 2016 року

Повідомлення Головного управління статистики у Полтавській області

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 квітня 2016р. становила 1435909осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність населення зменшилась на 3039 осіб.

Чисельність населення зменшилась за рахунок природного скорочення (3330 осіб), водночас зафіксовано міграційний приріст населення (291 особа).

У січніберезні 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 48,5 тис. домогосподарств, що становило 136,5% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 33,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 15,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2016р. становила 68434,2 тис.грн, з неї у міських поселеннях – 43687,4 тис.грн, у сільській місцевості – 24746,8 тис.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на домогосподарство у березні 2016р. становив 1217,2 грн.

Крім того, 337 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, що становило 183,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за рахунок домогосподарств, які звернулися за субсидіями у 2015р., але призначено їм було тільки у 2016р.), з них у міських поселеннях – 55 домогосподарствам, у сільській місцевості – 282 домогосподарствам.

Середній розмір призначеної у березні 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 1304,1 грн.

У січні–березні 2016р. загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 2376,8 тис.грн.

У січні–березні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 934,9 млн.грн (96,0% нарахованих за цей період сум).

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг зменшилась у березні 2016р. порівняно з лютим на 5,1% і на кінець березня становила 433,4 млн.грн, середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 1,3 міс.

У березні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за вивезення побутових відходів – 17,5% власників особових рахунків, централізоване опалення та гаряче водопостачання – 15,7%, утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 15,1%, газопостачання – 13,7%, централізоване водопостачання та водовідведення – 10,5%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець квітня 2016р. становила 25,1 тис. осіб. Допомогу по безробіттю отримували 80,5% осіб, які мали статус безробітного.

Із загальної кількості безробітних більше половини становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області порівняно з березнем 2016р. зменшився на 0,4 в.п. і на кінець квітня п.р. становив 2,8% населення працездатного віку. У сільській місцевості цей показник зменшився на 0,7 в.п. та становив 3,6% сільського населення працездатного віку, в міських поселеннях – відповідно на 0,2 в.п. і 2,3% населення працездатного віку цієї місцевості.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у квітні 2016р. порівняно з березнем п.р. зменшилася на 1161 од, або на 39,3%, і на кінець місяця становила 1,8 тис.

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на кінець квітня 2016р. спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,4% від загальної кількості заявлених вакансій), кваліфікованих робітників з інструментом (19,2%), працівників найпростіших професій та осіб без професії (14,2%), а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (2,5%), технічних службовців (4,0%) і законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів) (6,1%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) в цілому по області збільшилося з 10 осіб на кінець березня 2016р. до 14 осіб на кінець квітня.

За сприяння державної служби зайнятості у січні–квітні 2016р. було працевлаштовано 10363 особи (22,5% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), у тому числі у квітні – 4621 особу проти 3778 осіб у березні.

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у квітні 2016р., 32,0% становили жінки, 30,9% – молодь у віці до 35 років.

Частка працевлаштованих осіб порівняно з березнем 2016р. збільшилася на 3,6в.п. і у квітні 2016р. становила 14,3% громадян, які мали статус зареєстрованого безробітного у цьому місяці.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж квітня 2016р., становила 23,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 1587 грн, що на 15,1% вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1378 грн).

Доходи населення

У січні–березні 2016р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) порівняно з відповідним періодом 2015р. збільшився на 25,4% і становив 4066 грн.

Найвищий рівень оплати праці спостерігався у працівників підприємств з виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення, де заробітна плата перевищувала середній показник по області у  2,5 раза, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – в 1,9 раза, виробництва хімічних речовин і хімічної продукції та виробництва електричного устаткування – в 1,7 раза.

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників підприємств сфери тимчасового розміщування й організації харчування, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, операцій з нерухомим майном, освіті і не перевищував 75,1% від середнього рівня по області.

Індекс реальної заробітної плати у січні–березні 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 89,9%.

Упродовж січня–березня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась на 33,5%, або на 10,5 млн.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 41,9 млн.грн (3,0% фонду оплати праці, нарахованого за березень 2016р.).

Заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств упродовж січня–березня 2016р. зросла в 1,8 раза, або на 10,8 млн.грн, і на 1 квітня 2016р. становила 24,4 млн.грн.

Серед видів економічної діяльності збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у промисловості, освіті, будівництві, професійній, науковій та технічній діяльності, інформації та телекомунікацій і виникла у транспорті, складському господарстві, поштовій та курєрській діяльності.

Збільшення суми боргу перед працівниками економічно активних підприємств спостерігалося у містах Гадячі, Полтаві, Комсомольську, Кременчуці і 8 районах та виникла у 6 районах області, у місті Лубнах – залишилася без змін.

Кількість працівників економічно активних підприємств, яким вчасно не виплачено заробітну плату, на 1 квітня 2016р. становила 2,7 тис. осіб, або 0,9% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9127 грн, що у 2,1 раза більше від розміру середньої заробітної плати одного штатного працівника, нарахованої за березень 2016р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури Полтавської області, протягом січня–квітня 2016р. обліковано 10001 кримінальне правопорушення, що на 22,3% більше, ніж у січні–квітні 2015р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,9% (на 1,6 в.п. менше, ніж у січні–квітні 2015р.) – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 70,5% становили злочини проти власності, 10,6% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,6% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 3,1% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,6% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян, 1,9% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,6% – злочини проти правосуддя, по 1,2% – злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина; проти громадського порядку та моральності; проти громадської безпеки, 0,9% – злочини у сфері господарської діяльності.

Протягом січня–квітня 2016р. обліковано 23 очевидних умисних вбивства та замахи на вбивство (на 11,5% менше, ніж у січні–квітні 2015р.), 40 умисних тяжких тілесних ушкоджень (на 29,0% більше), 6 зґвалтувань та замахів на зґвалтування (на 33,3% менше).

Порівняно з січнем–квітнем 2015р. кількість випадків шахрайства (1114), крадіжок (5500) та розбоїв (54) збільшилась відповідно на 37,5%, 32,1% та 12,5%, а хабарництва (30) та грабежів (198) – зменшилась відповідно на 18,9% та 2,0%.

Правоохоронними органами за січень–квітень 2016р. виявлено 8 осіб, які скоїли злочини у складі 3 організованих груп і злочинних організацій; закінчено 3 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів за січень–квітень 2016р. становила 7705 осіб (на 41,5% більше, ніж у січні–квітні 2015р.), із числа яких 2960 – жінки, 626 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 78 – неповнолітні та 34 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (65,3%) від крадіжок та грабежів – відповідно 4840 та 194 особи, серед яких 38,3% (1927 осіб) – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 125 осіб, з яких 27 осіб (21,6%) – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 83 особи, із числа яких 10,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 36,1% було вбито.

Серед виявлених осіб (1363), які вчинили злочини, 47,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожний другий мав незняту або непогашену судимість, 9,0% вчинили злочин у групі, 16,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння; 10,3% – жінки, 3,2% – неповнолітні. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 68,1%, безробітних – 10,7%.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2016р. становив 11415,8 млн.грн, що складає 106,8% обсягу січня–квітня 2015р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 33,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, за січень–квітень 2016р. становив 5062,4млн.грн, що в порівнянних цінах складає 112,4% обсягу січня–квітня 2015р.

Сільське господарство

У січні–квітні 2016р. індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 100,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – 100,2%, у господарствах населення – 102,0%.

За січень–квітень 2016р. реалізовано на забій 37,5 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 2,2% більше порівняно з січнем–квітнем 2015р., вироблено 233,0 тис.т молока (на 3,4% більше) та 224,7 млн.шт яєць (на 3,6% більше). Частка господарств населення в загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 37,9%, 39,4% та 31,4%.

За розрахунками, на 1 травня 2016р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 272,9 тис.голів (на 1,9% менше, ніж на 1 травня 2015р.), у тому числі корів – 132,3 тис. (на 0,1% більше); свиней – 427,1 тис. (на 4,1% більше), овець та кіз – 69,5 тис. (на 1,3% менше), птиці –4738,8 тис.голів (на 12,7% більше). У господарствах населення утримувалось 40,2% загальної кількості великої рогатої худоби, у тому числі корів – 48,1%; свиней – 26,7%, овець та кіз – 85,0%, птиці – 56,6%.

На 1 травня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1147,4 тис.т зерна (на 18,2% менше, ніж на 1 травня 2015р.), у тому числі 702,4 тис.т кукурудзи, 383,9 тис.т пшениці, 38,7 тис.т ячменю, 3,9 тис.т жита. Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 490,6 тис.т зерна (на 29,1% менше), у тому числі 294,8 тис.т кукурудзи, 142,5 тис.т пшениці, 36,2 тис.т ячменю, 1,0 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 656,8 тис.т зерна (на 7,5% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 209,3 тис.т (на 5,9% більше, ніж на 1 травня 2015р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 138,6 тис.т (на 18,2% більше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 70,7 тис.т (на 12,0% менше).

Промисловість

У січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. індекс промислової продукції становив 99,2%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів випуск продукції збільшився на 0,6%. За січень–квітень 2016р. видобуто 62,8 тис.т нафти сирої, у тому числі нафти, одержаної з мінералів бітумінозних, 141,1 тис.т газового конденсату природного, одержаного з родовищ газу природного, 2771,9 млн.м3 газу природного скрапленого або в газоподібному стані.

У переробній промисловості індекс продукції становив 97,0%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зменшення обсягів продукції порівняно з січнем–квітнем 2015р. на 4,5%. За січень–квітень 2016р. вироблено свіжих чи охолоджених 0,8 тис.т м’яса великої рогатої худоби та 15,3 тис.т м’яса свиней, 1,1 тис.т м’яса свиней у відрубах, соленого, сушеного чи копченого (бекону і шинки), 10,1 тис.т виробів ковбасних, 79,7 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 14,2 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 5,8 тис.т масла вершкового, 3,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 4,4 тис.т сирів жирних, 12,6 тис.т йогурту та інших ферментованих чи сквашених молока та вершків, 29,9 тис.т борошна, 4,8 тис.т круп, 10,9 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 8,9 тис.т печива солодкого і вафель, 5,5 тис.т шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао (крім какао-порошку підсолодженого), у пакованнях масою менше 2 кг, 18,4 тис.т виробів кондитерських цукрових (у тому числі шоколаду білого), що не містять какао, 3,9 тис.т спредів та сумішей жирових, що містять масову частку загального жиру від 50% до 85%, у тому числі молочного жиру в жировій фазі не менше ніж 25%, 13,1 тис.т продуктів молоковмісних, інших, 3,9 млн.дал вод натуральних мінеральних газованих.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 124,4%. За січень–квітень 2016р. вироблено 69,8 тис.шт білизни постільної, 853,5 тис.шт трикотажу спіднього, 15,6 тис.шт светрів, пуловерів, кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних, жіночих та дівчачих 34,0 тис.шт костюмів, комплектів, піджаків, блейзерів, суконь, спідниць, спідниць-брюк, брюк, комбінезонів та напівкомбінезонів, бриджів та шортів, трикотажних машинного або ручного в’язання, 23,3 тис.шт жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 120,4 тис.шт суконь (крім трикотажних), 30,8 тис.шт спідниць та спідниць-брюк (крім трикотажних), 16,4 тис.шт брюк та бриджів вовняних або з волосу тварин тонкого, з тканини з волокон синтетичних або штучних (крім трикотажних, виробничих та професійних), 43,1 тис.шт блузок, сорочок та батників (крім трикотажних).

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 111,9%. За січень–квітень 2016р. вироблено 8,5 тис.м3 деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм; шпал з деревини для залізничних чи трамвайних колій, непросочених, 8,9 тис.м2 брусків, планок та фризів для паркетного або дерев’яного покриття підлоги, профільованих, незібраних, з деревини листяних порід, 0,4 тис.м2 вікон та їх рам, дверей балконних та їх рам, дверей та їх коробок та порогів, з деревини, 16,1 тис.т паливних брикетів та гранул з деревини та іншої природної сировини.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 96,7%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 129,2%. За січень–квітень 2016р. виплавлено 3,8 тис.т сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, вироблено 0,5 тис.т конструкцій збірних будівельних з чавуну чи сталі, 16,5 тис.т конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів подібних, з металів чорних або алюмінію, 0,2 тис.т резервуарів, цистерн, баків та контейнерів подібних (крім призначених для стисненого чи скрапленого газу), з металів чорних або алюмінію, місткістю більше 300 л, не оснащених механічним чи тепловим устаткованням, 0,2 тис.т виробів столових, кухонних, побутових та їх частин, з металів чорних, міді або алюмінію.

У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання спостерігалося зменшення випуску продукції на 2,4%. За січень–квітень 2016р. вироблено 3,1 тис. помп відцентрових, інших для перекачування рідин; помп інших, 0,1 тис. вантажопідіймачів та конвеєрів пневматичних та іншої безперервної дії, для товарів і матеріалів, 1,4 тис. вентиляторів, крім вентиляторів настільних, підлогових, настінних, віконних, стельових, дахових, 67 машин й апаратів фільтрувальних або очищувальних для рідин, 15 машин для сортування, подрібнення, змішування та подібних видів оброблення ґрунту, каменю, руд і речовин мінеральних інших, 20 машин для оброблення та перероблення молока (уключаючи гомогенізатори, опромінювачі, машини та механізми для виготовлення вершкового масла, сироробні машини), 3,9 тис. причепів та напівпричепів інших для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря індекс промислової продукції становив 91,6%.

Будівництво

У січні–квітні 2016р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 902,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні 2016р. порівняно з січнем–квітнем 2015р. становив 81,4%. Будівництво будівель зросло на 3,9%, у тому числі житлових – на 19,1%. Водночас будівництво нежитлових будівель скоротилося на 6,4%. Будівництво інженерних споруд зменшилося на 23,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння склали 67,9% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 8,7% та 23,4% відповідно.

У січні–березні 2016р. прийнято в експлуатацію 16,5 тис.м2 загальної площі житла, з яких 6,7 тис.м2 відповідно до Порядку (Порядок прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.04.2015 № 79 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.05.2015 за № 547/26992). У січні–березні 2016р. введено в експлуатацію лише одноквартирні будинки.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні–березні 2016р. проти січня–березня 2015р. зменшився на 22,6%.

За рахунок коштів державного бюджету не збудовано жодного квадратного метра житла.

Також у січні–березні 2016р. забудовниками області завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів та потужностей, серед яких магазин на 175 м2 торгової площі, кафе на 16 посадочних місць, склад універсальний, н.в.і.у., на 1211 м2, 10,2 км місцевих трубопроводів для транспортування газу, 15,5 км місцевих водопровідних мереж, 21,0 км ліній електричних силових місцевих наземних та інші.

Транспорт

У січні–квітні 2016р. вантажооборот підприємств транспорту становив 2274,7 млн.ткм, або 91,9% від обсягу січня–квітня 2015р. Підприємствами транспорту перевезено 8,1 млн.т вантажів, що становить 107,7% від обсягу січня–квітня 2015р.

Залізничним транспортом у січні–квітні 2016р. відправлення чорних металів збільшилося на 157,7% порівняно з січнем–квітнем 2015р., будівельних матеріалів – на 40,1%, зерна і продуктів перемелу – на 22,0%, хімічних і мінеральних добрив – на 3,0%. Разом з тим відправлення цементу зменшилось на 31,0%, брухту чорних металів – на 23,7%, нафти і нафтопродуктів – на 16,1%, лісових вантажів – на 6,7%.

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–квітні 2016р. виконано вантажооборот в обсязі 222,6 млн.ткм, який зменшився на 3,1% порівняно з січнем–квітнем 2015р., та перевезено 0,8 млн.т вантажів, що на 2,7% менше, ніж у січні–квітні 2015р.

У січні–квітні 2016р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 905,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 39,0 млн. пасажирів, що становить відповідно 109,9% та 102,4% від обсягу січня–квітня 2015р.

Залізничним транспортом у січні–квітні 2016р. відправлено 4,7 млн. пасажирів, пасажирооборот виконано в обсязі 478,6 млн.пас.км. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 17,4 млн. пасажирів, що на 1,7% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні–квітні 2015р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися на 5,9%. Міським електротранспортом перевезено 16,9 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 90,4 млн.пас.км.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2016р. експорт товарів становив 340,0 млн.дол. США, імпорт – 198,7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт скоротився на 7,0% (на 25,5 млн.дол.), імпорт – на 0,7% (на 1,4 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 141,3 млн.дол. (у січні–березні2015р. також позитивне – 165,4 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 1,71 (у січні–березні 2015р. – 1,83).

Зовнішньоторговельні операції товарами область здійснювала з партнерами зі 105 країн світу.

До країн ЄС експортовано 42,2% товарів від загального обсягу експорту, до інших країн – 57,8% (на рівні відповідного періоду минулого року).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювались до Австрії, Німеччини, Іспанії, серед інших країн світу – до Китаю та Японії.

Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт товарів збільшився до Іспанії та Китаю, зменшився – до Німеччини, Японії та Австрії.

Основу товарної структури експорту області склали мінеральні продукти, продукти рослинного походження, готові харчові продукти, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби, сумарна частка яких у січні–березні 2016р. становила 85,1% (у січні–березні 2015р. – 83,6%).

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 13,7% до 23,4%, готових харчових продуктів – з 10,8% до 11,2%, засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 2,0% до 5,2%, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – з 2,5% до 3,3%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 2,8% до 3,2%, зменшилась частка мінеральних продуктів з 57,1% до 45,3%.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 33,8% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 66,2% (у січні–березні 2015р. – відповідно 32,3% та 67,7%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювались з Франції, Німеччини, Польщі, серед інших країн світу – з Казахстану, Російської Федерації та Білорусі.

Порівняно з січнем–березнем 2015р. імпорт товарів збільшився з Казахстану, Польщі, Франції, Німеччини та Білорусі, зменшився – з Російської Федерації.

Основу товарної структури імпорту області склали мінеральні продукти, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, готові харчові продукти, маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, сумарна частка яких у січні–березні 2016р. становила 80,8% (у січні–березні 2015р. – 72,1%).

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–березнем 2015р. збільшилась частка мінеральних продуктів з 37,6% до 43,4%, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – з 5,6% до 13,4%, маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів – з 4,5% до 5,1%, зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості з 12,3% до 10,5%, готових харчових продуктів – з 12,1% до 8,4%, текстильних матеріалів та текстильних виробів – з 5,6% до 4,6%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 6,8% до 3,4%.

У січні–березні 2016р. обсяги експорту та імпорту послуг області становили відповідно 6,1 млн.дол. США та 29,0 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт зменшився на 66,8%, імпорт – на 17,3%. Негативне сальдо становило 22,9 млн.дол. (за січень–березень 2015р. – також негативне 16,6 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,21 (за січень–березень 2015р. – 0,53).

Зовнішньоторговельні операції послугами область здійснювала з партнерами зі 103 країн світу.

Країнам ЄС надано 45,4% послуг від загального обсягу експорту, іншим країнам – 54,6% (у січні–березні 2015р. – відповідно 51,0% та 49,0%).

Головними партнерами в експорті послуг серед країн ЄС були Німеччина (22,6% загального обсягу експорту послуг) та Велика Британія (5,8%), серед інших країн – Російська Федерація (8,1%), Oб’єднані Арабські Емірати (7,7%) та Швейцарія (6,6%).

Порівняно з січнем–березнем 2015р. експорт послуг збільшився до Німеччини, зменшився доШвейцарії, Великої Британії, Російської Федерації та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі експорту послуг склали послуги з переробки матеріальних ресурсів (28,5%), транспортні послуги (20,3%), послуги, пов’язані з подорожами (19,7%), ділові послуги (16,7%) та послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (13,1%).

Імпорт послуг із країн ЄС становив 85,6% від загального обсягу імпорту, з інших країн – 14,4% (у січні–березні 2015р. – відповідно 82,0% та 18,0%).

Серед країн ЄС найбільші обсяги імпорту послуг були одержані від Великої Британії (66,5% загального обсягу імпорту послуг) та Естонії (8,8%), серед інших країн світу – від Швейцарії (5,9%) та Кіпру (3,7%).

Порівняно з січнем–березнем 2015р. імпорт послуг збільшився від Естонії та Кіпру, зменшився від Великої Британії та Швейцарії.

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту склали послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю (66,0%), ділові послуги (17,6%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (8,4%) та транспортні послуги (4,0%).

Експортні операції послугами найактивніше здійснювали підприємства міст Полтави (61,0% обсягу експорту послуг області), Комсомольська (14,3%) та Кременчука (13,3%)імпортні – міст Комсомольська та Кременчука (відповідно 61,3% та 23,6% обсягу імпорту послуг області).

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 квітня 2016р. становив 997,8 млн.дол. США, що на 0,4% менше обсягу інвестицій на початок 2016р., та в розрахунку на одну особу населення склав 694,8 дол.

Інвестиції надійшли із 45 країн світу. Більше 96% загального обсягу прямих інвестицій належить інвесторам із 5-ти країн: Швейцарії (73,1%), Кіпру (7,0%), Нідерландів (6,8%), Великої Британії (5,8%), Російської Федерації (3,8%).

На підприємствах промисловості зосереджено 78,4% загального обсягу прямих інвестицій, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,4%, в організаціях, що здійснюють діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 6,3%, на підприємствах будівництва –3,7%, на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном – 2,8%.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 1 квітня 2016р. становив 1,8 млн.дол. США.

Прямі інвестиції з області вкладено в економіку Польщі та Російської Федерації.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–квітні 2016р. становив 105,6% (у січні–квітні 2015р. – 138,6%).

У січні–квітні 2016р. на споживчому ринку області ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 18,2%) подорожчали фрукти. Підвищились ціни на інші продукти переробки зернових на 14,1%, масло – на 8,2%, сир і м’який сир (творог) – на 7,5%, олію соняшникову – на 4,3%, молоко – на 4,1%, рибу та продукти з риби – на 2,6%, безалкогольні напої – на 1,8%, макаронні вироби – на 1,5%, хліб – на 1,2%, м’ясо та м’ясопродукти – на 1,1%. Водночас дешевшими стали яйця на 53,9%, рис – на 9,4%, сало – на 3,2%, овочі – на 2,9%, цукор – на 1,8%.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищились на 2,1%, що пов’язано зі подорожчанням алкогольних напоїв на 5,0%, тютюнових виробів – на 0,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 24,0% відбулося за рахунок підвищення тарифів на природний газ на 52,3%, електроенергію – на 25,2%, плати за власне житло (квартирної плати) – на 6,9%, тарифів на каналізацію – на 2,9%, водопостачання – на 2,1%. На 2,9% збільшилась вартість утримання та ремонту житла.

У сфері охорони здоров’я загальне зростання цін на 4,1% зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 4,6%, амбулаторних послуг – на 4,2%, послуг лікарень – на 3,0%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 2,0%, що зумовлено подорожчанням транспортних засобів на 6,3%, перевезень залізничним пасажирським транспортом – на 4,0%, палива та мастил – на 2,4%, перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 0,1%.

На 0,6–4,5% зросли ціни у сфері зв’язку, на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, послуги освіти, ресторанів та готелів, у сфері відпочинку і культури, на одяг і взуття.